Historien bag KANT

KANT er et moderne konsulenthus skabt for og af mennesker med handicap. Vi blev stiftet i 2022, og ønsker at blive den foretrukne samarbejdspartner for virksomheder og myndigheder, når det kommer til at få mennesker med handicap i beskæftigelse.

For mange mennesker er et fast job forbundet med selvværd, selvtillid og livsglæde. Det gælder også for mennesker med forskellige funktionsnedsættelser. På trods af de mange eksisterende støtteordninger og politiske initiativer, der skal sikre beskæftigelse for denne gruppe, forbliver mange mennesker med handicap på kanten af arbejdsmarkedet. Mange arbejdsgivere har i deres personalepolitik fokus på kønsligestilling, etnisk mangfoldighed og LGBT+ diversitet. Men de har ikke prioriteret ansættelse af personer med handicap.  

’Leave no one behind’ - er et af vores hovedprincipper. Og derfor arbejder KANT for at skabe et mere tilgængeligt arbejdsmarked ved at inspirere, guide og rådgive virksomheder med at rekruttere, onboarde og fastholde mennesker med handicap, så de kan blive en integreret del af arbejdsfællesskabet. De mange ressourcer, der er hos mennesker med handicap, skal udnyttes og sættes i spil. Om man er blind, svagtseende, kørestolsbruger, døv, autist eller noget helt andet, så er der brug for de evner, som hver enkelt person kan bidrage med.

Vores tilgang og filosofi

  1. Vi arbejder for og understøtter inklusion og diversitet på arbejdsmarkedet ved at inspirere, guide og hjælpe virksomheder med at indfri deres sociale medarbejderansvar.
  2. Vi har fokus på sammenhængskraften og handlekraften og hjælper virksomheder fra gode intentioner til reel handling. Det gør vi ved at være praksis- og løsningsorienterede.
  3. Vi vil præge og højne debatten gennem en nuanceret forståelse af diversitet og inklusion. Det vil vi gøre ved at bruge egne erfaringer og involvere vores netværk inden for handicapområdet.    
  4. Vi mener, at alle har ret til et værdigt arbejdsliv, hvor de kan sætte deres ressourcer og kompetencer i spil og dermed bidrage til arbejdsfællesskabet og samfundet. Der er brug for alle!

Personerne bag KANT

Gustav Kallan Lauritsen

CEO og medstifter

Gustav har en kandidat i miljøplanlægning og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet og mere end 5 års erfaring med interessepolitisk arbejde inden for handicapområdet.

Gustav er bl.a. medstifter af Iværksættere med Handicap og har været formand for Dansk Blindesamfunds Ungdom, bestyrelsesmedlem på Instituttet for Blinde og Svagtseende samt medlem af Digitaliseringsstyrelsens Advisory Board for digital tilgængelighed.

Edis Adilovic

COO og medstifter

Edis har en kandidat i human ressource management fra Syddansk Universitet og et særligt drive for at udvikle mennesker professionelt og personligt. 

Edis har arbejdet med HR og arbejdsglæde, telemarketing samt IT-konsulentydelser, hvor kerneopgaven har været undervisning og rådgivning i brugen af teknologiske løsninger, der kan hjælpe mennesker med handicap.

Kant er både skabt for og af mennesker med handicap.
Edis er blind og Gustav har 95 pct. synsnedsættelse.

Bestyrelse

Signe Hartvig Daugaard

Trine Faber Velling

Birte Flæng Møller

Advisory Board

Ditte Bergholdt Asmussen

Underdirektør i ATP, tidlligere centerchef i PET, samt Centerchef for Børne-og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Claus Sørensen

Formand DH Vallensbæk, tidligere producent i Mediehuset København og tidligere direktør for diverse tv- og medieselskaber.

Jan Rix Rasmussen

Chef for Specialenheden ,der bygger bro mellem beskæftigelsesforvaltningen og socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Jørgen Reipuert Christiansen

Bestyrelsesformand i en i række virksomheder indenfor bygge- og anlægssektoren, tidligere direktør for Kooperationen og tidligere advokat.

Partnerskaber

Konsulenthuset for Socialøkonomi

KANT indgår i et inkubatorforløb under Konsulenthuset for Socialøkonomi (khfs), hvor virksomheden får støtte, sparring og hjælp fra erfarne forretningsudviklere og projektledere. Khfs er en registeret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke og udvikle socialøkonomi og bæredygtighed i virksomheder samt produkter og services fra disse. Gennem inkubatorforløbet kan KANT trække på en bred kompetencepalette og ressourcer efter behov, da inkubatorforløbet er håndholdt og skræddersyet specifikt til virksomhedens ”nu og her” udvikling og progression.

Iværksættere med handicap

KANT er medlem af Iværksættere med Handicap (IMH) - en forening, som arbejder for, at iværksættere med handicap får de bedste forudsætninger for at skabe sunde og stærke forretninger. Det gøres gennem vidensudveksling, kompetenceudvikling og brobygning til erhvervslivet.IMH består af et stærkt netværk af mennesker med forskellige typer af handicap, som enten har egen virksomhed eller ønsker at være med til at skabe rammerne for deres eget arbejdsliv.Gennem IMH får KANT en unik adgang til nye samarbejdspartnere, underleverandører, eksperter og potentielle medarbejdere.

Inkubator forløb

KANT indgår i et inkubatorforløb under Konsulenthuset for Socialøkonomi, hvor virksomheden får støtte, sparring og hjælp fra erfarende forretningsudviklere og projektledere med en dyb og specialiseret fagekspertise på det socialøkonomiske område.

Gennem inkubatorforløbet kan KANT trække på en bred kompetencepalette og ressourcer efter behov, da inkubator programmet er håndholdt og skræddersyet specifikt til virksomhedens ”nu og her” udvikling og progression.      

Konsulenthuset for Socialøkonomi er en registeret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke og udvikler socialøkonomi og bæredygtighed i virksomheder samt produkter og services fra disse – for derigennem at fremme bæredygtig udvikling.

  • Konsulenthuset har mange års erfaringer med socialøkonomi, bæredygtig udvikling, CSR strategi, CSR due diligence, leverandørstyringssystemer mv
  • Konsulenthuset for Socialøkonomi er stifter og medlem af CSR Advisors Denmark, der er en paraplyorganisation for 6 konsulenthuse i Danmark inden for CSR. I tæt samarbejde byder
    og leverer vi kundeopgaver inden for alle grene af CSR dagsorden.