Rådgivning, analyser og opkvalificering 

KANT er et konsulenthus, hvor virksomheder, kommuner, regioner og staten kan få resultatorienteret, nærværende og personlig hjælp til at finde ud af, hvordan et menneske med et fysisk handicap eller kognitivt handicap kan få en vellykket integration på netop din arbejdsplads.

Rådgivning og vejledning

KANT tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med rekruttering, onboarding og fastholdelse af mennesker med fysisk handicap eller kognitivt handicap, blandt andet i forhold til anvendelse og anskaffelse af hjælpemidler og personlig assistance.

Fra rekruttering og onboarding til trivsel og fastholdelse

KANT guider virksomheder sikkert gennem processen med step-by-step guidelines til sprogbrug og udarbejdelse af jobopslag, onboarding og integration på arbejdspladsen samt håndtering af ”kollegial berøringsangst” blandt medarbejdere.

Hjælpemidler og andre støtteordninger 

KANT guider og vejleder også virksomheder til ansøgninger om hjælpemidler og andre støtteordninger, som medarbejderne har ret til fra det offentlige. Hjælpemidler og støtteordninger kan være en nødvendighed for at sikre en god og effektiv onboarding samt medarbejdertrivsel i hverdagen.

Analyser og screening af arbejdsplads

KANT tilbyder screening af arbejdspladsen med blik på udarbejdelse af en tilgængelighedsvurdering. KANT tilbyder også mere dybdegående analyser og handlingsplaner for implementering af en målrettet rekruttering-, onboarding- og fastholdelsesstrategi.

Baseret på specifikke målgruppe tests

Tilgængelighedsvurderingen tager udgangspunkt i specifikke målgruppe tests og gennemgange, dvs. at vurderingen vil blive baseret på en vurdering fra eksempelvis en person med synhandicap eller en person, der er kørestolsbruger.  

KANT har et unikt fagboard, således at tilgængelighedsvurderingen kan tilrettelægges ud fra alle typer af fysiske eller kognitive handicap.

Handlingsplaner og implementering 

I forlængelse af tilgængelighedsvurderingen kan KANT udarbejde konkrete handlingsplaner og guidelines for implementering af ændringer, forbedringer mm.

Læringsforløb og opkvalificering ‍

‍Kurser, seminarer, workshops og faglige oplæg

KANT tilbyder forskellige kurser, seminarer, workshops og individuelle faglige oplæg, som skræddersyes til specifikke videns- og læringsbehov hos den enkelte virksomhed.

KANT har også mulighed for at deltage i mere standardiserede kurser, seminarer og workshops med et bredere indhold.

Praksisbaseret læring og anvendt viden

Uanset om det er et kursus, et seminar, en workshop eller et fagligt oplæg, vil vores læringsforløb altid have fokus på praksis, og hvordan den konkrete viden kan omsættes til konkrete handlinger.

Målgruppen kan fx være virksomhedsledere og medarbejdere indenfor HR, CSR mv. med behov for opkvalificering i forhold til at arbejde med social bæredygtighed målrettet mennesker med handicap.

Emner og temaer 

Læringsforløbene kan omhandle en række emner og temaer lige fra best practice for rekruttering, onboarding, trivsel og fastholdelse til efterlevelse af lovgivning, kompensationsordninger og hjælpemidler. Forløbene kan fx  inkludere succeshistorier fra ansatte og virksomheder, træning i hvordan der kan tales om handicap, forebyggelse af kollegial berøringsangst, afprøvning af hjælpemidler på egen krop mv. Underviserne har selv livslang erfaring med disse emner og temaer.

Rådgivning og vejledning

KANT tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med rekruttering, onboarding og fastholdelse af mennesker med fysisk handicap eller kognitivt handicap, blandt andet i forhold til anvendelse og anskaffelse af hjælpemidler og personlig assistance.

Fra rekruttering og onboarding til trivsel og fastholdelse

KANT guider virksomheder sikkert gennem processen med step-by-step guidelines til sprogbrug og udarbejdelse af jobopslag, onboarding og integration på arbejdspladsen samt håndtering af ”kollegial berøringsangst” blandt medarbejdere.

Hjælpemidler og andre støtteordninger 

KANT guider og vejleder også virksomheder til ansøgninger om hjælpemidler og andre støtteordninger, som medarbejderne har ret til fra det offentlige. Hjælpemidler og støtteordninger kan være en nødvendighed for at sikre en god og effektiv onboarding samt medarbejdertrivsel i hverdagen.

Analyser og screening af arbejdsplads

KANT tilbyder screening af arbejdspladsen med blik på udarbejdelse af en tilgængelighedsvurdering. KANT tilbyder også mere dybdegående analyser og handlingsplaner for implementering af en målrettet rekruttering-, onboarding- og fastholdelsesstrategi.

Baseret på specifikke målgruppe tests

Tilgængelighedsvurderingen tager udgangspunkt i specifikke målgruppe tests og gennemgange, dvs. at vurderingen vil blive baseret på en vurdering fra eksempelvis en person med synhandicap eller en person, der er kørestolsbruger.  

KANT har et unikt fagboard, således at tilgængelighedsvurderingen kan tilrettelægges ud fra alle typer af fysiske eller kognitive handicap.

Handlingsplaner og implementering 

I forlængelse af tilgængelighedsvurderingen kan KANT udarbejde konkrete handlingsplaner og guidelines for implementering af ændringer, forbedringer mm.

Læringsforløb og opkvalificering ‍

‍Kurser, seminarer, workshops og faglige oplæg

KANT tilbyder forskellige kurser, seminarer, workshops og individuelle faglige oplæg, som skræddersyes til specifikke videns- og læringsbehov hos den enkelte virksomhed.

KANT har også mulighed for at deltage i mere standardiserede kurser, seminarer og workshops med et bredere indhold.

Praksisbaseret læring og anvendt viden

Uanset om det er et kursus, et seminar, en workshop eller et fagligt oplæg, vil vores læringsforløb altid have fokus på praksis, og hvordan den konkrete viden kan omsættes til konkrete handlinger.

Målgruppen kan fx være virksomhedsledere og medarbejdere indenfor HR, CSR mv. med behov for opkvalificering i forhold til at arbejde med social bæredygtighed målrettet mennesker med handicap.

Emner og temaer 

Læringsforløbene kan omhandle en række emner og temaer lige fra best practice for rekruttering, onboarding, trivsel og fastholdelse til efterlevelse af lovgivning, kompensationsordninger og hjælpemidler. Forløbene kan fx  inkludere succeshistorier fra ansatte og virksomheder, træning i hvordan der kan tales om handicap, forebyggelse af kollegial berøringsangst, afprøvning af hjælpemidler på egen krop mv. Underviserne har selv livslang erfaring med disse emner og temaer.