Arbejdsløshed blandt mennesker med handicap

Kant
12
.
December
2022

Hvad gør vi med den store arbejdsløshed blandt mennesker med handicap?

 

I samfundet har det generelt været en tendens, at mennesker med større fysiske og psykiske handicap står uden for arbejdsmarkedet. Ikke kun arbejdsmarkedet, men også uddannelsessystemet. Der kan være mange forklaringer på dette, men hos Kant er vi overbeviste om, at den største faktor er uvidenhed. Med andre ord, så viser undersøgelser, at arbejdsgiverne ikke er lukkede for tanken, men der er en stor grad af uvidenhed og fordomme der skal nedbrydes.

 

Hvad siger statistikkerne?

 

- Andelen af beskæftigede blandt mennesker med større hhv.fysisk og psykisk handicap er vokset markant i perioden 2012-2020. Stigningen skyldes primært, at relativt set flere borgere med handicap er kommet i fleksjob. Andelene i beskæftigelse eller under uddannelse var dog stadigvæk signifikant mindre blandt mennesker med handicap end blandt mennesker uden.

- At mennesker med handicap i gennemsnit har et lavere uddannelsesniveau end mennesker uden handicap.

 

Hvad er årsagen til dårlig statistik?

 

Der kan være mange ting der er i spil, når det kommer til ovenstående statistikker. Mangel på viden er den største faktor, og Kant vil være med til at ændre denne viden. Hvis en person ikke ved hvordan en skærmlæser fungerer, så er det naturligt, at der ikke bliver taget hensyn til, om hvorvidt journaliseringssystemet ikke er kompatibelt. Samtidig, hvis en arbejdsgiver ikke ved, hvordan du kommunikerer med en der er døv, eller ordblind, eller hvilke muligheder der er for at få dette til at gå op i en højere enhed, så vil der aldrig være succes i en ansættelse af en person med et handicap.

I en travl hverdag, der er det måske ikke nærlæggende at undersøge, hvordan hjælpeprogrammer eller særlige værktøjer fungerer, derfor er det vigtigt, at arbejdsgivere og medarbejdere der står for rekruttering har så nem tilgang til denne information som overhovedet muligt.

 

Hvordan løser vi udfordringen?

 

Der er ingen tvivl om, at vi skal udbrede kendskabet til, hvad der egentlig er muligt. Hvis ikke der er grundlæggende viden om, hvad der er af muligheder derude, både teknologiske, men også kompensatorisk, så bliver denne udvikling aldrig ændret. Derfor vil vi i Kant arbejde på, netop at udbrede denne viden. Når en arbejdsgiver ved, hvad en skærmlæser kan, hvordan en ordblind arbejder bedst og hvordan de opståede udfordringer løses, da vil vi være på vej til at ændre denne udvikling.